Diagnoza i terapia u dzieci z niepłynnością w mowie w wieku przedszkolnym – 06.11.2020, Lublin

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia niepłynności w mowie u dzieci w wieku przedszkolnym. Uczestnicy nabędą umiejętności prowadzenia diagnozy i terapii w oparciu o model różnicowy i czteroczynnikowy. Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z dziećmi z zaburzeniami płynności w mowie w przedszkolach, szkole lub prywatnym gabinecie.

Diagnoza i terapia u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym – 07.11.2020, Lublin

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dzieci z jąkaniem w wieku szkolnym. Celem szkolenia jest przygotowania uczestników do pracy dziećmi z niepłynnością w mowie od okresu wczesnoszkolnego po okres dorastania. Obok klasycznych technik terapii jąkania uczestniczy poznaję strategie pracy z postawami i emocjami u dziecka z jąkaniem.

Diagnoza i terapia u osób dorosłych z jąkaniem- 08.11.2020, Lublin

Tematyka szkolenia dotyczy zagadnienia prowadzenia diagnozy i terapii u dorosłych osób jąkających się. Uczestnicy nabędą umiejętności stawiania diagnozy w oparciu o model podziału objawów na pierwotne i wtórne, oraz doboru strategii terapii. Szkolenie jest skierowane do logopedów, psychologów, oraz pedagogów pracujących lub planujących podjąć pracę z osobami z zaburzeniami płynności w mowie.