Diagnoza logopedyczna

Niepłynność w mowie u dzieci w wieku przedszkolnym (250,00 zł).

Jąkanie u dzieci w wieku szkolnym (250,00 zł).

Jąknie u nastolatków (250,00 zł).

Giełkot (mowa bezwładna) (250,00 PLN).

Opóźniony Rozwój Mowy (250,00 PLN).

Wydanie opinii na podstawie przeprowadzonej diagnozy (300,00 PLN)

Diagnoza neurologopedyczna

Afazja u dzieci (300 zł).

Wydanie opinii na podstawie przeprowadzonej diagnozy (350,00 PLN)