Misja Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Powiemy To”

Nasza misja jest ukierunkowana na zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom z zaburzeniami mowy i komunikacji, aby pomóc im osiągnąć pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie poprzez rozwijanie umiejętności komunikacyjnych oraz pokonywanie trudności związanych z mową. Działamy na rzecz poprawy jakości życia naszych klientów, umożliwiając im swobodne i efektywne uczestnictwo w społeczeństwie.

  1. Indywidualne podejście: Nasza misja opiera się na przekonaniu, że każda osoba jest wyjątkowa i zasługuje na indywidualne podejście. Dostosowujemy nasze usługi do unikalnych potrzeb i możliwości każdego pacjenta, aby pomóc im osiągnąć maksymalne rezultaty.
  2. Wspieranie rozwoju komunikacyjnego: Naszym celem jest wspieranie rozwoju umiejętności komunikacyjnych wśród naszych pacjentów. Dzięki terapii opartej na solidnej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz nowoczesnym metodom, pomagamy pacjentom pokonać trudności związane z mową, artykulacją i komunikacją werbalną.
  3. Budowanie pewności siebie: Wierzymy, że poprawa umiejętności komunikacyjnych prowadzi do zwiększenia pewności siebie i pozytywnego wpływu na życie codzienne. Nasza praca polega na rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych, które są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zarówno w relacjach interpersonalnych, jak i zawodowych.
  4. Partnerstwo z rodzinami: Uważamy, że wsparcie rodziców i opiekunów jest niezwykle istotne w procesie terapeutycznym. Dlatego działamy jako partner dla rodzin naszych pacjentów, udzielając wsparcia, informacji i narzędzi, które pomagają w skutecznym komunikowaniu się z osobami mającymi trudności z mową.
  5. Kontynuowanie doskonalenia: Nasza poradnia dąży do ciągłego doskonalenia wiedzy i umiejętności, aby oferować najwyższą jakość usług terapeutycznych. Śledzimy nowe badania i metody, aby zapewnić pacjentom nowoczesne i skuteczne podejście do terapii.

Nasza misja jest napędzana pasją do pomagania innym i dążeniem do wprowadzania pozytywnych zmian w życiu osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. Pracujemy z oddaniem i empatią, aby wspierać naszych pacjentów w pokonywaniu trudności i osiąganiu sukcesów w sferze komunikacyjnej.