Fundacja Powiemy To

Organem prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną „Powiemy To” jest Fundacja „Powiemy To”  powołana 14 stycznia 2016 roku przez Grzegorz Chmielewskiego.

Misją Fundacji jest niesienie pomocy dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. Od początku powstania działania Fundacji koncentrowały się wokół tematyki zaburzeń płynności w mowie.

Strona internetowa Fundacji „Powiemy To”: www.powiemyto.pl