Niepubliczna Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna „Powiemy To”

Kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Poznaj nasze działania

Misja i wizja

Wspieranie osób z zaburzeniami mowy i komunikacji
Wspieranie osób z zaburzeniami mowy i komunikacji
Zapewnianie kompleksowej pomocy specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzicami
Zapewnianie kompleksowej pomocy specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzicami
Współpraca z placówkami oświatowymi, pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi
Współpraca z placówkami oświatowymi, pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi
Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń mowy i komunikacji
Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń mowy i komunikacji

Witamy na stronie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Powiemy To"

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Diagnoza

Diagnoza w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Powiemy To”:

Nasz proces diagnozy jest skrupulatny i oparty na współpracy z pacjentem oraz ich rodzicami lub opiekunami. Celem diagnozy jest dokładne zrozumienie trudności związanych z mową i komunikacją, co pozwala nam opracować spersonalizowany plan terapeutyczny.

 • Wywiad: Rozpoczynamy proces diagnozy od przeprowadzenia wywiadu z pacjentem oraz ich rodziną. Docieramy do informacji dotyczących historii rozwoju mowy, przebiegu trudności komunikacyjnych oraz innych czynników wpływających na komunikację.
 • Obserwacja: Nasi wykwalifikowani specjaliści przeprowadzają obserwacje podczas różnych sytuacji komunikacyjnych. To pozwala nam zidentyfikować konkretne trudności, takie jak trudności z artykulacją, płynnością mowy lub zrozumiałością.
 • Testy i narzędzia diagnostyczne: Korzystamy z różnorodnych testów i narzędzi diagnostycznych, które pozwalają nam dokładniej ocenić umiejętności komunikacyjne pacjenta. Te narzędzia pozwalają nam zbadać różne aspekty mowy, takie jak artykulacja, fonologia, zdolność do budowania zdań itp.
 • Analiza danych: Po zebraniu danych z wywiadu, obserwacji i testów, przeprowadzamy dokładną analizę, aby zrozumieć, jakie są główne obszary trudności i jakie są ich podłoża.
 • Diagnoza i rekomendacje: Na podstawie zebranych danych formułujemy diagnozę, która jest opisem obecnych trudności oraz ich przyczyn. Na tej podstawie opracowujemy spersonalizowany plan terapeutyczny, który uwzględnia unikalne potrzeby pacjenta.
 • Współpraca z rodziną: W procesie diagnozy i formułowania planu terapeutycznego rodzina odgrywa istotną rolę. Informujemy rodzinę o wynikach diagnozy i omawiamy z nimi proponowane podejście terapeutyczne, uwzględniając ich opinie i pytania.

Nasz proces diagnozy opiera się na profesjonalizmie, wrażliwości i dokładności. Dzięki niemu jesteśmy w stanie zrozumieć indywidualne trudności klientów i dostosować nasze podejście terapeutyczne w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów w ich procesie komunikacyjnym.

Terapia

Nasza terapia jest skoncentrowana na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych oraz wspieraniu pacjentów z zaburzeniami mowy i komunikacji w osiągnięciu pełniejszego i bardziej satysfakcjonującego życia. Nasze podejście terapeutyczne opiera się na indywidualnym podejściu, dostosowanym do potrzeb każdego pacjenta.

 • Plan terapeutyczny: Na podstawie diagnozy i zebranych danych tworzymy spersonalizowany plan terapeutyczny. Ten plan uwzględnia konkretne cele terapii oraz wyznacza kroki do ich osiągnięcia.
 • Terapia indywidualna: Oferujemy sesje terapeutyczne, w trakcie których pracujemy z pacjentem nad konkretnymi umiejętnościami komunikacyjnymi. Dzięki wykorzystaniu różnorodnych metod, ćwiczeń i gier, pomagamy pacjentowi rozwijać płynność mowy, poprawiać artykulację oraz budować zrozumiałe zdania.
 • Terapia grupowa: Organizujemy sesje terapeutyczne w grupach, gdzie nasi pacjenci mogą praktykować umiejętności komunikacyjne w realistycznych sytuacjach społecznych. Terapia grupowa umożliwia również wymianę doświadczeń i wsparcie między pacjentami.
 • Ćwiczenia praktyczne: W naszych sesjach terapeutycznych skupiamy się na praktycznych ćwiczeniach, które pomagają pacjentom w efektywnym radzeniu sobie z trudnościami komunikacyjnymi w różnych sytuacjach.
 • Współpraca z rodziną: W procesie terapii zachęcamy do aktywnego zaangażowania rodziny pacjenta. Oferujemy wsparcie, edukację i wskazówki, które pozwalają na kontynuację pracy nad umiejętnościami komunikacyjnymi również w życiu codziennym.
 • Monitorowanie postępów: Regularnie monitorujemy postępy pacjenta w trakcie terapii. To pozwala nam dostosować podejście terapeutyczne, uwzględniając osiągnięte wyniki oraz ewentualne zmiany potrzeb pacjenta.
 • Wprowadzanie innowacji: Jesteśmy otwarci na nowe metody terapeutyczne i technologie. Stale szukamy innowacyjnych rozwiązań, które mogą pomóc naszym pacjentom w efektywnym rozwoju umiejętności komunikacyjnych.

Nasz cel to nie tylko poprawa umiejętności komunikacyjnych, ale również zwiększenie pewności siebie i jakości życia pacjentów. Nasza terapia jest prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów, którzy łączą wiedzę psychologiczną i pedagogiczną z empatią i zaangażowaniem, aby pomóc pacjentom osiągnąć sukces w dziedzinie komunikacji.

Misja i wizja

Wspieranie osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Zapewnianie kompleksowej pomocy  specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzicami.

Współpraca z placówkami oświatowymi, pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi.

Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń mowy i komunikacji.

 

 

Aktualności

 

Grupowa terapia jąkania

Grupowa terapia jąkania

Prowadzimy zapisy na grupową terapię jąkania. Zapraszamy na spotkania dla 3 grup wiekowych: grupa dla dzieci w wieku przedszkolnym grupa dla dzieci w wieku szkolnym grupa dla osób dorosłych Prowadzimy konsultacje kierowane do dzieci...

Допомога психологічна для дітей

Допомога психологічна для дітей

Ми організовуємо психологічну допомогу дітям з України у формі стаціонарній а також доїжджаємо до місця проживання дитини в районі Люблінського воєводства. Президента Габріеля Нарутовича 74А місто...

Pomoc psychologiczna dla dzieci z Ukrainy

Pomoc psychologiczna dla dzieci z Ukrainy

Organizujemy pomoc psychologiczną dla dzieci z Ukrainy w formie stacjonarnej i mobilnej – dojeżdżamy na terenie woj. lubelskiego Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To”, ul. Narutowicza 74a Lublin Tel:...

Adres: ul. Narutowicza 74a

Telefon: 510 – 600 -866, 579 512 946

E-mail: fundacja@powiemyto.pl

Godziny otwarcia: 8,00 – 20,00

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To” w Lublinie posiada wpis w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem 559/P/N.

REGON: 382022818.

Nasz zespół

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To"

Jestem z wykształcenia psychologiem o specjalizacji psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna, oraz logopedą – neurologopedą – balbutologiem, pedagogiem – oligofrenopedagogiem. Ukończyłem studia podyplomowe z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz certyfikowane szkolenie z logoterapii- specjalizacja psychoterapia integralna noo-psychoterapia.

Specjalizuje w pracy z dziećmi i dorosłymi  z zaburzeniami płynności w mowie, z jąkaniem, z giełkotem, mutyzmem, ORM.

Ewa Konefał - Racińska

Ewa Konefał - Racińska

Logopeda, psycholog

Z wykształcenia (i zamiłowania) jestem psychologiem oraz logopedą.
W trakcie mojej pracy zawodowej miałam sposobność pracować zarówno z dorosłymi, młodzieżą, jak i dziećmi. Inspiracją i wyzwaniem w życiu zawodowym jest dla mnie szeroko pojęty proces komunikowania się z drugim człowiekiem. Dlatego też łącząc wiedzę z zakresu psychologii i logopedii staram się wzbudzać intencję komunikacyjną oraz korygować zaburzenia w sferze porozumiewania się. Zestawiając wiedzę i praktykę dążę do wypracowania optymalnych metod i technik pracy uwzględniając indywidualne podejście do klienta oraz jego potrzeb. Takie holistyczne spojrzenie daje możliwość prawdziwego, autentycznego kontaktu podczas spotkań terapeutycznych. Prywatnie – uwielbiam wypoczywać w Tatrach zdobywając mniejsze i większe szczyty 🙂