Patron

Sławomir Chmielewski, ur. 26 grudnia 1959 roku, odszedł z tego świata 20 stycznia 2019 roku. Przez trzynaście lat oddanej pracy związanej z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, w ramach działu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pozostawił trwały ślad w sercach wielu ludzi. Choć jego wykształcenie dotyczyło dziedziny prawa, to właśnie za pośrednictwem empatii, rzetelności, zaangażowania oraz niezwykle rozwiniętej wrażliwości na potrzeby klientów PCPR, przyczyniał się do poprawy jakości życia innych.

Sławomir Chmielewski był człowiekiem z pasją. Interesował się historią, a swój zapał do poznawania przeszłości przekładał na swoją pracę. Miłość do podróży skłoniła go do żeglowania po mazurskich jeziorach oraz wędrówek po górach, szczególnie ukochał sobie Tatry. Jako szczęśliwy mąż i kochający ojciec, pozostawił nie tylko profesjonalne dziedzictwo, ale także świadectwo siły relacji rodzinnych i osobistych.

W wieku 59 lat zakończyła się jego ziemska wędrówka. Jego pamięć i dziedzictwo kontynuują istnienie w inny sposób. 6 marca 2019 roku, z inicjatywy założyciela Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Powiemy To” – Grzegorza Chmielewskiego, Sławomir Chmielewski stał się patronem tej placówki. Na uroczystości związanej z nadaniem mu tego zaszczytnego patronatu, licznie zebrani goście złożyli hołd jego pamięci. Wśród nich znaleźli się m.in. Dyrektor Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie, Piotr Szczukiewicz, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku, Iwona Maluga, oraz Irena Kijek, reprezentująca obecnie PFRON w Lublinie.