Załącznik nr 15 do Polityki ochrony danych osobowych  w Fundacji „Powiemy To”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FUNDACJĘ „POWIEMY TO”

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO.

W świetle powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja „Powiemy To” z siedzibą w Lublinie, ul. Gabriela Narutowicza 74 a, 20-013 Lublin, tel. 510 600 866, fundacja@powiemyto.pl W sprawach danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail   fundacja@powiemyto.pllub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres Fundacji;
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację w celach:
 • organizacji diagnozy i terapii logopedycznej, psychologicznej, wczesnego wspomagania rozwoju
 • organizacji grup terapeutycznych, grup wsparcia
 • organizacji szkoleń
 • organizacji warsztatów
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są:
 • zgoda wyrażona przez Panią/Pana;
 • niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy dotyczącej uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych, grupach wsparcia, szkoleniu/warsztatach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez Fundację (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji usługi informatyczne;
 2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej uczestnictwa w szkoleniu/ warsztatach, w terapii, grupach wsparcia łączącej Panią/Pana z Fundacją lub w przypadku gdy umowa nie jest zawierana w terminie 10 lat od dnia zakończenia szkolenia/warsztatów, uczestnictwa w terapii, grupach wsparcia;
 3. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Fundacji jako administratora: dostępu do podanych przez Panią/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;
 4. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przez  Panią/Pana danych osobowych;
 5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu/warsztatach, w terapii, grupach wsparcia; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie uczestniczenie w szkoleniu/warsztatach, uczestnictwa w terapii, grupach wsparcia.