Wczesne wspomaganie rozwoju

Prowadzimy zapisy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie i z zaburzeniami komunikacji. Zajęcia są skierowane do dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Udział w nich jest bezpłatny, trwają od 4 do 8 godzin w miesiącu i są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne. Celem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju … Czytaj dalej Wczesne wspomaganie rozwoju