Diagnoza psychopedagogiczna

  • Diagnoza funkcjonalna dziecka w wieku przedszkolnym
  • Ocena gotowości szkolnej
  • Diagnoza poziomu intelektualnego u dzieci w wieku szkolnym

Terapia psychologiczna i psychopedagogiczna

Psychoprofilaktyka dla dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji.

Porada psychologiczna dla rodzin.

Terapia psychologopedyczna dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie i z jąkaniem.

Terapia psychopedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.