Diagnoza logopedyczna

Diagnoza u dzieci z zaburzeniami płynności w mowie.

Diagnoza u dzieci z jąkaniem.

Diagnoza u dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Diagnoza u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Diagnoza u dzieci z wadami wymowy (zaburzona artykulacja głosek).

Terapia logopedyczna

Terapia psychologopedyczna dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie i z jąkaniem.

Terapia psychologopedyczna dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

  Terapia logopedyczna u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Terapia logopedyczna u dzieci u dzieci z wadami wymowy (zaburzona artykulacja głosek).