Diagnoza i terapia logopedyczna (od 100 zł/h)

  • Diagnoza u dzieci z dyslalią w wieku przedszkolnym (wady wymowy).
  • Terapia u dzieci z dyslalią w wieku przedszkolnym (wady wymowy).
  • Diagnoza u dzieci z dyslalią w wieku szkolnym (wady wymowy).

 

  • Terapia u dzieci z dyslalią w wieku szkolnym (wady wymowy).

Diagnoza i terapia neurologopedyczna (od 150 zł/h)

Diagnoza u dzieci z alalią i afazją.

Diagnoza u dzieci z mutyzmem.

Diagnoza u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Terapia u dzieci z alalią i afazją.

Terapia u dzieci z mutyzmem.

Terapia u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.


Opinie

Badanie logopedyczne z wydaniem zaświadczenia od logopedy (150 zł).
Badanie neurologopedyczne z wydaniem zaświadczenia od neurologopedy (200 zł).
Badanie logopedyczne z wydaniem opinii   od logopedy (200 zł).
Badanie neurologopedyczne z wydaniem opinii od neurologopedy (250 zł).