510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Prowadzimy zapisy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie i z zaburzeniami komunikacji.

Szczegółowe informacje zamieszczamy na stronie:

Wczesne wspomaganie rozwoju