510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Terapia logopedyczna

Prowadzimy diagnozę i terapię dla dzieci z nieprawidłową wymową i z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Terapia psychologiczna

Pomoc psychologiczna obejmuje diagnozę oraz terapię dla dzieci i młodzieży. 

Terapia jąkania

 Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami płynności w mowie i w komunikacji. Prowadzimy diagnozę i terapię.

Wczesne wspomaganie rozwoju

Prowadzimy zapisy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie i z zaburzeniami komunikacji.