510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Diagnoza psychologiczna

  • Diagnoza funkcjonalna dziecka w wieku przedszkolnym
  • Ocena gotowości szkolnej
  • Diagnoza poziomu intelektualnego u dzieci w wieku szkolnym

Terapia psychologiczna

Psychoprofilaktyka dla dzieci i młodzieży.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Porada psychologiczna dla rodzin.

Terapia psychologopedyczna dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie i z jąkaniem.

 Terapia psychopedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu