510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza u dzieci z zaburzeniami płynności w mowie.

Diagnoza u dzieci z jąkaniem.

Diagnoza u dzieci z zaburzeniami komunikacji.

Diagnoza u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Diagnoza u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Terapia logopedyczna

Terapia psychologopedyczna dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie i z jąkaniem.

Terapia dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

  Terapia u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.

Terapia dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.