Grzegorz Chmielewski. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”,  Prezes Zarządu (fundator) w Fundacji „Powiemy To”.  Z wykształcenia psycholog, logopeda-neurologopeda, pedagog-oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, w trakcie studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą. Mam dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych, pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.  Od półtora roku jestem logopedą w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie.  Moja pasja zawodowa to terapia jąkania.  Regularnie biorę udział w konferencjach i szkoleniach z dziedziny zaburzeń płynności w mowie u polskich i zagranicznych specjalistów.

www.powiemyto.pl/grzegorz-chmielewski


Agnieszka Niewczas – logopeda

Ukończyłam studia logopedyczne, obecnie kontynuuje studia logopedyczne ze specjalnością kliniczna na UMCS. Swoją wiedzę poszerzałam licznymi szkoleniami, praktykami w wielu placówkach oświatowych oraz aktywna pracą. Pracuje z dziećmi z różnymi potrzebami, głównie z dziećmi z autyzmem, dyslalią (wady wymowy), jąkaniem.

 


Emil Chwiej.  Oligofrenopedagog. Posiadam wykształcenie zawodowe licencjackie z zakresu Promocji Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego. W ubiegłym roku ukończyłem studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obecnie kontynuuje naukę na studiach pedagogicznych II stopnia oraz podyplomowych Edukacja i Rehabilitacja osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi, autystycznymi i ich rodzinami – Bo „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II.

www.powiemyto.pl/emil-chwiej/