Grzegorz Chmielewski. Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To”,  Prezes Zarządu (fundator) w Fundacji „Powiemy To”.  Z wykształcenia psycholog, logopeda-neurologopeda, pedagog-oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, w trakcie studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą. Mam dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych, pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.  Od półtora roku jestem logopedą w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie.  Moja pasja zawodowa to terapia jąkania.  Regularnie biorę udział w konferencjach i szkoleniach z dziedziny zaburzeń płynności w mowie u polskich i zagranicznych specjalistów.

www.powiemyto.pl/grzegorz-chmielewski


Urszula Antończuk – Grab. Wiceprezes Zarządu w Fundacji „Powiemy To”.

Absolwentka filologii polskiej UMCS ze specjalnością logopedyczną, w trakcie studiów podyplomowych z  edukacji i rehabilitacji osób z autyzmem i zespołem aspergera. Swoją wiedzę poszerzałam, na wielu szkoleniach i konferencjach logopedycznych. Specjalizuję się w terapii dzieci, młodzieży, dorosłych z niepłynnościami w mowie, oraz także dzieci z opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

Od kilkunastu lat współpracuję z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Jąkających się “Ostoja”.  Na początku 2016 roku brałam udział w powołaniu Fundacji “Powiemy To”. Mam również wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, oraz wadami wymowy (dyslalia) prowadząc terapię w lubelskich żłobkach i przedszkolach.

www.powiemyto.pl/urszula-antonczuk-grab


 

Emil Chwiej.  Oligofrenopedagog. Posiadam wykształcenie zawodowe licencjackie z zakresu Promocji Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego. W ubiegłym roku ukończyłem studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obecnie kontynuuje naukę na studiach pedagogicznych II stopnia oraz podyplomowych Edukacja i Rehabilitacja osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi, autystycznymi i ich rodzinami – Bo „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II.