510 600 866 fundacja@powiemyto.pl

Witamy na stronie

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Powiemy To"

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie dla osób z zaburzeniami mowy i komunikacji. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Diagnoza i terapia

Terapia Psychologiczna

Pomoc psychologiczna jest skierowana do dzieci z zaburzeniami komunikacji i z mutyzmem.  Zapewniamy diagnozę i terapię.

Terapia logopedyczna

Pomoc logopedyczna jest skierowana do dzieci z zaburzeniami artykulacji i zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

wczesne wspomaganie rozwoju

Zapewniamy nieodpłatną pomoc dla dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Terapia JAKANIA

Prowadzimy diagnozę i terapię dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie,

Szkolenia

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleń z tematyki zaburzeń płynności w mowie dla pracoweników placówek oświatowych: nauczycieli,  pedagogów, psychologów i logopedów.

 

Misja i wizja

Wspieranie osób z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Zapewnianie kompleksowej pomocy  specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzicami.

Współpraca z placówkami oświatowymi, pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi.

Zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat zaburzeń mowy i komunikacji.

 

Aktualności

 

Zapisy na zajęcia z WWR

Prowadzimy zapisy na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci z zaburzeniami płynności w mowie i z zaburzeniami komunikacji. Szczegółowe informacje zamieszczamy na stronie: http://poradnia.powiemyto.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju/

Ruszamy od 1 stycznia

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Powiemy To" rozpocznie działalność od 1 styczniu 2019. W naszej ofercie znajduje się obecnie diagnoza i terapia jąkania.

Jak do nas trafić?

Adres: ul. Narutowicza 74a

Telefon: 510 – 600 -866, 579 512 946

E-mail: fundacja@powiemyto.pl

Godziny otwarcia: 8,00 – 20,00

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Powiemy To” w Lublinie posiada wpis w ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin pod numerem 559/P/N.

REGON: 382022818.

Nasz zespół

Grzegorz Chmielewski

Grzegorz Chmielewski

Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Powiemy To"

Z wykształcenia psycholog, logopeda-neurologopeda, pedagog-oligofrenopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, w trakcie studiów podyplomowych z organizacji i zarządzania oświatą. Mam dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych, pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych. Moja pasja zawodowa to terapia jąkania. Regularnie biorę udział w konferencjach i szkoleniach z dziedziny zaburzeń płynności w mowie u polskich i zagranicznych specjalistów.

Agnieszka Niewczas

Agnieszka Niewczas

Logopeda

Ukończyłam studia logopedyczne, obecnie kontynuuje studia logopedyczne ze specjalnością kliniczna na UMCS. Swoją wiedzę poszerzałam licznymi szkoleniami, praktykami w wielu placówkach oświatowych oraz aktywna pracą. Pracuje z dziećmi z różnymi potrzebami, głównie z dziećmi z autyzmem, dyslalią (wady wymowy), jąkaniem.

Emil Chwiej

Emil Chwiej

oligofrenopedagog

Posiadam wykształcenie zawodowe licencjackie z zakresu Promocji Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego. W ubiegłym roku ukończyłem studia podyplomowe z Edukacji i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Obecnie kontynuuje naukę na studiach pedagogicznych II stopnia oraz podyplomowych Edukacja i Rehabilitacja osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera. Swoją przyszłość wiąże z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi, autystycznymi i ich rodzinami – Bo „Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – św. Jan Paweł II.